Tạo một môi trường thuận lợi để thành viên phát triển bản thân toàn diện bên cạnh hoạt động học tập thường nhật tại giảng đường

Sứ mệnh

Trở thành CLB học thuật hàng đầu thành phố Hà Nội

Tầm nhìn

Nơi các bạn sinh viên đam mê tìm hiểu, nghiên cứu về kinh tế, tài chính, chứng khoán. Bên cạnh đó, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập và đầu tư.

Ban
Chuyên môn

Phụ trách tổ chức và truyền thông cho tất cả các sự kiện lớn nhỏ của CLB. Nơi kĩ năng tổ chức, sắp xếp công việc được đề cao cùng với những cá nhân sôi nổi, hoạt bát, năng động.

Ban
Sự kiện

Truyền thông

Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với các đối tác chiến lược, nhà tài trợ, nhà bảo trợ chuyên môn của CLB, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động CLB. Tại đây, kĩ năng giao tiếp, đối ngoại sẽ được nuôi dưỡng và thử thách.

Ban
Đối ngoại

Là nơi các bạn sinh viên có cơ hội trải nghiệm thực tế trên Thị trường Chứng khoán. Tại đây, sinh viên sẽ học được phương pháp quản trị tài chính một cách hiệu quả nhất.

Quỹ

Đầu tư

SSCFund